středa 2. dubna 2014

Nekmíř 

Obec Nekmíř je asi 12km od Plzně. 

Na západním okraji vsi stojí  trojkřídlý jednopatrový pozdně barokní zámek s rozlehlým areálem bývalého panského dvora.

 

Zámek je vystavěn na půdorysu písmene U. 

Dochované jsou klenuté arkády v přízemí.

Po krátké etapě fungování JZD se objekt přestal využívat úplně. V restituci se zbytky velkostatku opět dostaly do rukou potomků dřívějších majitelů. Dědici se rozhodli dvůr prodat. 

Po neúspěšném pokusu investora o obnovu zámku celý komplex nadále chátral v režii plzeňské firmy, která z této unikátní památky vytvořila paintballové hřiště (!?). 

V areálu panského dvora je v současnosti jakýsi bizarní hřbitov ojetých pneumatik.