neděle 15. listopadu 2015

S patosem
Jak se bránit světu, který má priority nastaveny zcela obráceně? Kde příčina nemá následek?
Jak zastavit zlo? 
 

Kdo další z toho má prospěch?
Kdo na vrcholu pyramidy tak strašně touží po moci a kontrole nad vším, protože vše materiální už má?
Kdo loutky v absurdním dramatu řídí?

  Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic. (Edmund Burke)