úterý 19. března 2013

Morový sloup


Sloup Nejsvětější Trojice ve Žluticích


Barokní morový sloup Nejsvětější Trojice - z let 1701 - 1704 -

se nachází v severní části Velkého náměstí ve Žluticích. 

Jeho výška dosahuje patnácti metrů. 

Autorem je žlutický sochař a kameník Osvald Josef Wenda. 

U paty sloupu jsou osazeny plastiky českých zemských patronů - sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha. 

Nad trojbokou základnou je patro s dvojicemi andílků a nad nimi se tyčí vysoký jehlan s reliéfně znázorněnými oblaky, andílky a hlavami andílků. 

Na vrcholu pak najdeme sousoší Nejsvětější Trojice.